Kongre Çağrısı

Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Liman Kongresi, 2-3 Kasım 2017 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirilecektir. Kongrenin amacı, liman ve terminal konularında çalışan akademisyenleri, limancılık sektörü temsilcileri ve paydaşlarını bir araya getirmek ve limanlara ilişkin her türlü bilgi ve birikimin paylaşılmasına olanak sağlamaktır.

Günümüzde tedarik zinciri, lojistik ve ulaştırma sistemlerinin vazgeçilmez unsuru ve düğüm noktası olarak görülen limanlarda, karmaşık süreçleri planlamak ve yönetmek giderek zorlaşmakta ve güçleşmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelmede bilgi ve iletişim teknolojilerinin işletmelere yeni araçlar ve fırsatlar sağladığı bir gerçektir. Bilişim teknolojileri ile endüstrilerdeki fiziksel süreçlerin entegrasyonunu içeren 4. Sanayi Devrimi sayesinde liman işletmeleri de çok önemli yeni fırsat ve olanaklar elde edebilmekte, stratejik ve operasyonel süreçlerinde etkinlik ve etkililiklerini arttırabilmektedirler. Bu gerçeklerden yola çıkarak III. Ulusal Liman Kongresinin ana teması “Sanayi 4.0 ve Limanlar” olarak belirlenmiştir.

Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen ve kongrede sunulması kabul edilen bildiriler yazarların izni ile web ortamında tam metin olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre temasına uygun bildiriler arasında Bilim Kurulu’nca yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen bildiriler “Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi”nin kongre özel sayısında yer alacaktır.

Limancılık sektörü için yeni fikirleri, kavramları ve bulguları paylaşacak değerli bilimsel çalışmaları birlikte değerlendirmek üzere İzmir’de buluşmayı ümit ediyoruz.

Kongremize değerli katılımlarınızı ve katkılarınızı bekler, 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde aramızda olmanızdan büyük onur ve mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Prof. Dr. Mustafa KALKAN

Prof.Dr. Yalçın ARISOY

Bilim Kurulu Eş Başkanları

 

Kimler Katılmalı

Liman İşletmeleri
Akademisyenler
Sektörel Katılımcılar
Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler
İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Liman Planlama Uzmanları
Araştırmacılar
Liman Müşterileri
Liman Tedarikçileri
Liman Kullanıcıları ve Paydaşları
Liman Ekipman Üreticileri
Demiryolları Temsilcisi
Karayolları Temsilcisi
Danışmanlık Şirketleri
IT Tedarikçileri
Sendika, Odalar ve Dernekler
Liman Ekipmanı Bakım Tutum Firmaları
İlgili diğer bireyler, kurum ve kuruluşlar


Kongre Programı

İlan edilecektir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazım Kuralları

Tam metin bildiri yazım kurallarına erişmek için tıklayınız ...

Genişletilmiş özet yazım kurallarına erişmek için tıklayınız ...

 

Bildiri özet ve tam metinlerinizi deuulk2017@gmail.com adresine yollayınız...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongre Kayıt

KONGRE KATILIM ÜCRETİ

Kongre katılım ücretine kongre çantası, gala yemeği, öğlen yemekleri ve ikramlar dahildir. Konaklama dahil değildir. Konaklama ile ilgili herhangi bir organizasyon yapılmayacaktır.

Araştırma Görevlileri, Öğretim Görevlileri, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri-100 TL

Öğretim Üyeleri (Prof., Doç., Yrd.Doç.Dr.), Kamu/Özel Sektör Temsilcileri ve Diğer katılımcılar-200 TL

Lisans öğrencilerinin oturumlara katılıp, sunumları dinlemesi ücretsizdir.

 

 

KONGRE KAYIT İŞLEMLERİ

Bildiri sahiplerinin kayıt olması için dekont yollamaları yeterlidir.

Diğer katılımcıların kayıt formunu doldurmaları ve dekont ile birlikte deuulk2017@gmail.com adresine yollamaları gerekmektedir.

Kayıt formu için tıklayınız.

Kongre Hesap Numarası

Kongre için yatırılacak olan tutarlar D.E.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın "Ziraat Bankası İzmir Ticari Şubesi" nezdinde yer alan TR31 0001 0026 1637 7117 2952 57 IBAN’lı hesabına yatırılmalı ve açıklama kısmına “III. Ulusal Liman Kongresi Katılım Ücreti” yazılmalıdır.

 

Kongre Takvimi

  • 30 Haziran 2017   - Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi

 

  • 3 Temmuz 2017    - Kabul edilen bildiri özetlerinin açıklanması

 

  • 28 Ağustos 2017  - Bildiri tam metinlerinin son gönderilme tarihi

 

  • 2 Ekim 2017          - Bildiri tam metinlerinin kabul ilanı

 

  • 2-3 Kasım 2017    - KONGRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongre Konuları

III: Ulusal Liman Kongresi Ana Teması: SANAYİ 4.0 VE LİMANLAR

Bildiri konularının genel olarak "Limancılık" temalı olması gerekmektedir. Ancak limancılık ile Sanayi 4.0 kavramlarının ilişkilendirildiği bildirilere öncelik tanınacaktır.

III: Ulusal Liman Kongresi Alt Konuları:

Limanlarda Dijitalleşme ve Entegrasyon

Liman Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Limanlarda Robot Teknolojileri ve Otomasyon

İnsansız Araçlar ve Limanlar

Nesnelerin İnterneti ve Limanlar

Bulut Bilişim ve Limanlardaki Uygulamalar

3D Yazıcılar ve Limanlar

Arttırılmış Gerçeklik ve Limanlardaki Uygulamalar

Yapay Zeka ve Limanlardaki Uygulamalar

Limanlarda Büyük Veri ve Veri Madenciliği

Akıllı Malzemeler ve Limanlarda Uygulamalar

Limanlarda Enerji ve Çevre Teknolojileri

Liman İşletmeciliği

Tedarik Zinciri ve Limanlar

Küresel Liman İşletmeleri

Limanlarda Rekabet ve İşbirliği Stratejileri

Liman Operasyonları

Limanlarda Optimizasyon ve Simülasyon

Liman Ekipmanları ve Elleçleme Sistemleri Teknolojileri

Liman Yönetimi ve Organizasyon

Liman Hizmetleri Pazarlaması

Limanlarda Sürdürülebilirlik

Limancılık Eğitimi

Liman Planlama ve Geliştirme

Liman Emniyet, Güvenlik, İş sağlığı ve Çevre Yönetimi

Siber Güvenlik

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu Eş Başkanları

Prof. Dr. Mustafa KALKAN

Prof. Dr. Yalçın ARISOY

 

• Prof. Dr. A. Güldem CERİT – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Adam WEINTRIT – Gdynia Maritime University

• Prof. Dr. Ali TOPAL – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Bahar TOKUR – Ordu Üniversitesi

• Prof. Dr. Bilge BİLGEN – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Burak ŞENGÖZ – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Cem SAATÇİOĞLU – İstanbul Üniversitesi

• Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Emel İRTEM – Balıkesir Üniversitesi

• Prof. Dr. Ender ASYALI – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Esin ÇEVİK – Yıldız Teknik Üniversitesi

• Prof. Dr. Faik Gürkan YAZICI – Mersin Üniversitesi

•• Prof. Dr. Gordon WILMSMEIER – Economic Commission for Latin America and the Caribbean

• Prof. Dr. Güler ALKAN – İskenderun Teknik Üniversitesi

• Prof. Dr. Hakkı KİŞİ – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Helen THANOPOULOU – University of the Aegean

• Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ – Yıldız Teknik Üniversitesi

• Prof. Dr. John DINWOODIE – Plymouth University

• Prof. Dr. Lale BALAS – Gazi Üniversitesi

• Prof. Dr. Mahmut Celal BARLA – Haliç Üniversitesi

• Prof. Dr. Maria LEKAKOU – University of the Aegean

• Prof. Dr. Mehmet BİLGİN – İstanbul Üniversitesi

• Prof. Dr. Michele ACCIARO – Kühne Logistics University

• Prof. Dr. Mustafa ALTUNÇ – Yakın Doğu Üniversitesi

• Prof. Dr. Mustafa SARI – Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Nikitas NIKITAKOS – University of the Aegean

• Prof. Dr. Nil GÜLER – İstanbul Teknik Üniversitesi

• Prof. Dr. Oğuz Salim SÖĞÜT – İstanbul Teknik Üniversitesi

• Prof. Dr. Okan TUNA – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Ö. Yaşar SAATÇİOĞLU – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Özcan GÜNDOĞDU – Kocaeli Üniversitesi

• Prof. Dr. Selçuk NAS – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Serhan TANYEL – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Süleyman ÖZKAYNAK – Piri Reis Üniversitesi

• Prof. Dr. Soner HALDENBİLEN – Pamukkale Üniversitesi

• Prof. Dr. Şakir BAL – İstanbul Teknik Üniversitesi

• Prof. Dr. Temel SAHİN- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

• Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL – Yıldız Teknik Üniversitesi

• Assoc. Prof. Dr. Athanasios PALLIS – University of the Aegean

• Doç. Dr. Can Özgür ÇOLPAN – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Doç. Dr. Cengiz DENİZ – İstanbul Teknik Üniversitesi

• Doç. Dr. Ercan ARPAZ – Kocaeli Üniversitesi

• Doç. Dr. Erdal ARLI – Kocaeli Üniversitesi

• Doç. Dr. Ersan BAŞAR – Karadeniz Teknik Üniversitesi

• Assoc. Prof. Dr. Francesc Xavier Martinez de Oses - Polytechnical University of Catalonia

• Doç. Dr. Gökhan KARA – İstanbul Üniversitesi

• Doç. Dr. Gül DENKTAŞ ŞAKAR – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Doç. Dr. İsmail Bilge ÇETİN – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Doç. Dr. Muhittin Hakan DEMİR – İzmir Ekonomi Üniversitesi

• Doç. Dr. Mustafa Taner ALBAYRAK – Piri Reis Üniversitesi

• Doç. Dr. Nil Kula DEĞİRMENCİ – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Doç. Dr. Özgür ÖZPEYNİRCİ – İzmir Ekonomi Üniversitesi

• Doç. Dr. Soner ESMER – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Doç. Dr. Yusuf ZORBA – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Ali Cemal TÖZ – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Barış KULEYİN – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Birsen KOLDEMİR – İstanbul Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Burak KÖSEOĞLU – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Yrd. Doç. Cemil YURTÖREN – İstanbul Teknik Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Erdem AKKAN – Mersin Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Gamze ARABELEN – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Asst. Prof. Dr. Janusz DABROWSKI - University of Gdansk

• Yrd. Doç. Dr. Muhammed BAMYACI – Kocaeli Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Nurser GÖKDEMİR IŞIK– Dokuz Eylül Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Oğuz ATİK – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Seçil SİGALI – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Asst. Prof. Dr. Thierry VANELSLANDER – University of Antwerp

• Dr. Vinh V. THAI - RMIT University


 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. D. Ali DEVECİ

Prof. Dr. Ömür Yaşar SAATÇİOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Gamze ARABELEN (Kongre Sekreteri)

Araş.Gör. İpek AKMAN DURGUT

Araş. Gör. Cemile SOLAK FIŞKIN

Araş. Gör. Resul TEPE

Araş. Gör. Esra BARAN

Araş. Gör. İlke Sezin AYAZ

Araş. Gör. Ramazan Özkan YILDIZ

Araş. Gör. Burhan KAYIRAN

Araş. Gör. Oytun CEBECİ

Araş. Gör. Taha Türkistanlı

Araş. Gör. Duygu ŞAHAN

 

Bildiriler

Kongre bitiminde bildiriler ve sunumlar burada yayınlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongre Fotoğrafları

Kongre bitiminde eklenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim/Ulaşım

 Yrd. Doç. Dr. Gamze ARABELEN (Kongre Sekreteri)

e-posta : deuulk2017@gmail.com

Tel         : (0 232) 301 88 23

Cep       : (0 535) 256 6251

Faks      : (0 232) 301 88 48

Adres    : Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi, Buca 35160 İZMİR

 

 

 

 

Kongreye Destek Veren Kurumlar