Kongre Çağrısı

Uluslararası Katılımlı III. Ulusal Liman Kongresi, 2-3 Kasım 2017 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirilecektir. Kongrenin amacı, liman ve terminal konularında çalışan akademisyenleri, limancılık sektörü temsilcileri ve paydaşlarını bir araya getirmek ve limanlara ilişkin her türlü bilgi ve birikimin paylaşılmasına olanak sağlamaktır.

Günümüzde tedarik zinciri, lojistik ve ulaştırma sistemlerinin vazgeçilmez unsuru ve düğüm noktası olarak görülen limanlarda, karmaşık süreçleri planlamak ve yönetmek giderek zorlaşmakta ve güçleşmektedir. Bu zorlukların üstesinden gelmede bilgi ve iletişim teknolojilerinin işletmelere yeni araçlar ve fırsatlar sağladığı bir gerçektir. Bilişim teknolojileri ile endüstrilerdeki fiziksel süreçlerin entegrasyonunu içeren 4. Sanayi Devrimi sayesinde liman işletmeleri de çok önemli yeni fırsat ve olanaklar elde edebilmekte, stratejik ve operasyonel süreçlerinde etkinlik ve etkililiklerini arttırabilmektedirler. Bu gerçeklerden yola çıkarak III. Ulusal Liman Kongresinin ana teması “Sanayi 4.0 ve Limanlar” olarak belirlenmiştir.

Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen ve kongrede sunulması kabul edilen bildiriler yazarların izni ile web ortamında tam metin olarak yayınlanacaktır. Ayrıca kongre temasına uygun bildiriler arasında Bilim Kurulu’nca yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen bildiriler “Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi”nin kongre özel sayısında yer alacaktır.

Limancılık sektörü için yeni fikirleri, kavramları ve bulguları paylaşacak değerli bilimsel çalışmaları birlikte değerlendirmek üzere İzmir’de buluşmayı ümit ediyoruz.

Kongremize değerli katılımlarınızı ve katkılarınızı bekler, 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde aramızda olmanızdan büyük onur ve mutluluk duyacağımızı belirtiriz.

Prof. Dr. Mustafa KALKAN

Prof.Dr. Yalçın ARISOY

Bilim Kurulu Eş Başkanları

 

Kimler Katılmalı

Liman İşletmeleri
Akademisyenler
Sektörel Katılımcılar
Lisans ve Lisansüstü Öğrenciler
İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Liman Planlama Uzmanları
Araştırmacılar
Liman Müşterileri
Liman Tedarikçileri
Liman Kullanıcıları ve Paydaşları
Liman Ekipman Üreticileri
Demiryolları Temsilcisi
Karayolları Temsilcisi
Danışmanlık Şirketleri
IT Tedarikçileri
Sendika, Odalar ve Dernekler
Liman Ekipmanı Bakım Tutum Firmaları
İlgili diğer bireyler, kurum ve kuruluşlar


Kongre Programı

Kongre programını indirmek için lütfen tıklayınız.

 

 

Yazım Kuralları

Tam metin bildiri yazım kurallarına erişmek için tıklayınız ...

Genişletilmiş özet yazım kurallarına erişmek için tıklayınız ...

 

Bildiri özet ve tam metinlerinizi deuulk2017@gmail.com adresine yollayınız...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongre Kayıt

KONGRE KATILIM ÜCRETİ

Kongre katılım ücretine kongre çantası, gala yemeği, öğlen yemekleri ve ikramlar dahildir. Konaklama dahil değildir. Konaklama ile ilgili herhangi bir organizasyon yapılmayacaktır.

Araştırma Görevlileri, Öğretim Görevlileri, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri-100 TL

Öğretim Üyeleri (Prof., Doç., Yrd.Doç.Dr.), Kamu/Özel Sektör Temsilcileri ve Diğer katılımcılar-200 TL

Lisans öğrencilerinin oturumlara katılıp, sunumları dinlemesi ücretsizdir.

 

 

KONGRE KAYIT İŞLEMLERİ

Bildiri sahiplerinin kayıt olması için dekont yollamaları yeterlidir.

Diğer katılımcıların kayıt formunu doldurmaları ve dekont ile birlikte deuulk2017@gmail.com adresine yollamaları gerekmektedir.

Kayıt formu için tıklayınız.

Kongre Hesap Numarası

Kongre için yatırılacak olan tutarlar D.E.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın "Ziraat Bankası İzmir Ticari Şubesi" nezdinde yer alan TR31 0001 0026 1637 7117 2952 57 IBAN’lı hesabına yatırılmalı ve açıklama kısmına “III. Ulusal Liman Kongresi Katılım Ücreti” yazılmalıdır.

 

Kongre Takvimi

  • 30 Haziran 2017   - Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi

 

  • 3 Temmuz 2017    - Kabul edilen bildiri özetlerinin açıklanması

 

  • 28 Ağustos 2017  - Bildiri tam metinlerinin son gönderilme tarihi

 

  • 2 Ekim 2017          - Bildiri tam metinlerinin kabul ilanı

 

  • 2-3 Kasım 2017    - KONGRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongre Konuları

III: Ulusal Liman Kongresi Ana Teması: SANAYİ 4.0 VE LİMANLAR

Bildiri konularının genel olarak "Limancılık" temalı olması gerekmektedir. Ancak limancılık ile Sanayi 4.0 kavramlarının ilişkilendirildiği bildirilere öncelik tanınacaktır.

III: Ulusal Liman Kongresi Alt Konuları:

Limanlarda Dijitalleşme ve Entegrasyon

Liman Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Limanlarda Robot Teknolojileri ve Otomasyon

İnsansız Araçlar ve Limanlar

Nesnelerin İnterneti ve Limanlar

Bulut Bilişim ve Limanlardaki Uygulamalar

3D Yazıcılar ve Limanlar

Arttırılmış Gerçeklik ve Limanlardaki Uygulamalar

Yapay Zeka ve Limanlardaki Uygulamalar

Limanlarda Büyük Veri ve Veri Madenciliği

Akıllı Malzemeler ve Limanlarda Uygulamalar

Limanlarda Enerji ve Çevre Teknolojileri

Liman İşletmeciliği

Tedarik Zinciri ve Limanlar

Küresel Liman İşletmeleri

Limanlarda Rekabet ve İşbirliği Stratejileri

Liman Operasyonları

Limanlarda Optimizasyon ve Simülasyon

Liman Ekipmanları ve Elleçleme Sistemleri Teknolojileri

Liman Yönetimi ve Organizasyon

Liman Hizmetleri Pazarlaması

Limanlarda Sürdürülebilirlik

Limancılık Eğitimi

Liman Planlama ve Geliştirme

Liman Emniyet, Güvenlik, İş sağlığı ve Çevre Yönetimi

Siber Güvenlik

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu Eş Başkanları

Prof. Dr. Mustafa KALKAN

Prof. Dr. Yalçın ARISOY

 

• Prof. Dr. A. Güldem CERİT – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Adam WEINTRIT – Gdynia Maritime University

• Prof. Dr. Ali TOPAL – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Bahar TOKUR – Ordu Üniversitesi

• Prof. Dr. Bilge BİLGEN – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Burak ŞENGÖZ – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Cem SAATÇİOĞLU – İstanbul Üniversitesi

• Prof. Dr. Durmuş Ali DEVECİ – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Emel İRTEM – Balıkesir Üniversitesi

• Prof. Dr. Ender ASYALI – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Esin ÇEVİK – Yıldız Teknik Üniversitesi

• Prof. Dr. Faik Gürkan YAZICI – Mersin Üniversitesi

• Prof. Dr. Gordon WILMSMEIER – Economic Commission for Latin America and the Caribbean

• Prof. Dr. Güler ALKAN – İskenderun Teknik Üniversitesi

• Prof. Dr. Hakkı KİŞİ – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Helen THANOPOULOU – University of the Aegean

• Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ – Yıldız Teknik Üniversitesi

• Prof. Dr. John DINWOODIE – Plymouth University

• Prof. Dr. Lale BALAS – Gazi Üniversitesi

• Prof. Dr. Mahmut Celal BARLA – Haliç Üniversitesi

• Prof. Dr. Maria LEKAKOU – University of the Aegean

• Prof. Dr. Mehmet BİLGİN – İstanbul Üniversitesi

• Prof. Dr. Michele ACCIARO – Kühne Logistics University

• Prof. Dr. Mustafa ALTUNÇ – Yakın Doğu Üniversitesi

• Prof. Dr. Mustafa SARI – Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Nikitas NIKITAKOS – University of the Aegean

• Prof. Dr. Nil GÜLER – İstanbul Teknik Üniversitesi

• Prof. Dr. Oğuz Salim SÖĞÜT – İstanbul Teknik Üniversitesi

• Prof. Dr. Okan TUNA – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Ö. Yaşar SAATÇİOĞLU – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Özcan GÜNDOĞDU – Kocaeli Üniversitesi

• Prof. Dr. Selçuk NAS – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Serhan TANYEL – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Prof. Dr. Süleyman ÖZKAYNAK – Piri Reis Üniversitesi

• Prof. Dr. Soner HALDENBİLEN – Pamukkale Üniversitesi

• Prof. Dr. Şakir BAL – İstanbul Teknik Üniversitesi

• Prof. Dr. Temel SAHİN- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

• Prof. Dr. Yalçın YÜKSEL – Yıldız Teknik Üniversitesi

• Assoc. Prof. Dr. Athanasios PALLIS – University of the Aegean

• Doç. Dr. Can Özgür ÇOLPAN – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Doç. Dr. Cengiz DENİZ – İstanbul Teknik Üniversitesi

• Doç. Dr. Ercan ARPAZ – Kocaeli Üniversitesi

• Doç. Dr. Erdal ARLI – Kocaeli Üniversitesi

• Doç. Dr. Ersan BAŞAR – Karadeniz Teknik Üniversitesi

• Assoc. Prof. Dr. Francesc Xavier Martinez de Oses - Polytechnical University of Catalonia

• Doç. Dr. Gökhan KARA – İstanbul Üniversitesi

• Doç. Dr. Gül DENKTAŞ ŞAKAR – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Doç. Dr. İsmail Bilge ÇETİN – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Doç. Dr. Muhittin Hakan DEMİR – İzmir Ekonomi Üniversitesi

• Doç. Dr. Mustafa Taner ALBAYRAK – Piri Reis Üniversitesi

• Doç. Dr. Nil Kula DEĞİRMENCİ – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Doç. Dr. Özgür ÖZPEYNİRCİ – İzmir Ekonomi Üniversitesi

• Doç. Dr. Soner ESMER – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Doç. Dr. Yusuf ZORBA – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Ali Cemal TÖZ – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Barış KULEYİN – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Birsen KOLDEMİR – İstanbul Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Burak KÖSEOĞLU – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Yrd. Doç. Cemil YURTÖREN – İstanbul Teknik Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Erdem AKKAN – Mersin Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Gamze ARABELEN – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Asst. Prof. Dr. Janusz DABROWSKI - University of Gdansk

• Yrd. Doç. Dr. Muhammed BAMYACI – Kocaeli Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Nurser GÖKDEMİR IŞIK– Dokuz Eylül Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Oğuz ATİK – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Yrd. Doç. Dr. Seçil SİGALI – Dokuz Eylül Üniversitesi

• Asst. Prof. Dr. Thierry VANELSLANDER – University of Antwerp

• Dr. Vinh V. THAI - RMIT University


 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. D. Ali DEVECİ (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Gamze ARABELEN (Kongre Sekreteri)

Araş.Gör. İpek AKMAN DURGUT

Araş. Gör. Resul TEPE

Araş. Gör. Esra BARAN

Araş. Gör. İlke Sezin AYAZ

Araş. Gör. Ramazan Özkan YILDIZ

Araş. Gör. Burhan KAYIRAN

Araş. Gör. Oytun CEBECİ

Araş. Gör. Taha Türkistanlı

Araş. Gör. Duygu ŞAHAN

 

Bildiriler

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Erdal ÇELİK

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör V.

Endüstri 4.0 ve Geleceğin Teknolojileri

 

 

 

 

Davetli Konuşmacı

Ali Rıza ERSOY

ION Academy (Kurucu)

Endüstri 4.0 Yolunda: Dijital Fabrikalar

 

Panel Sunumları

Serhan ÇİLENGİR

Yılport Holding Türkiye Terminalleri Satış ve Pazarlama Direktörü

Game Changer in Port Management and Operations

Erol METİN

APM Terminals

Limanlarda Teknolojik Değişim ve Otomasyon Uygulamaları

Kubilay GÜRBÜZ

Limak Port Bilgi Teknolojileri Direktörü

Liman 4.0

Özgür SERT

Port Akdeniz Genel Müdürü

Sanayi 4.0 ve Limanlar

Ali YILDIZ

Marport Liman ve Terminal işletmeleri Bilgi Sistemleri Müdürü

Endüstri 4.0 ve Limanlar

 

 

BİLDİRİLER

Çalışmanın Adı

Yazar(lar)

Bağlantı

Sunum

Akıllı Liman: Fırsatlar, Tehditler

Ersin Fırat AKGÜL - Bandırma OnYedi Eylül Üniversitesi

Hüseyin GENÇER - Piri Reis Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/001

Is Augmented Reality the New Blue for Port Industry?

Ebru SÜRÜCÜ - Celal Bayar Üniversitesi

Gül DENKTAŞ ŞAKAR - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/002

 

Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Emek Gücünün Değişen Yapısı: Türkiye Liman Endüstrisi Örneği

Nesli ÇANKIRI - Beykoz Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/003

 

Yakıt Tipinin ve Hibrit Sevk Sisteminin Yakıt Tüketimine Etkisi: İzmir Alsancak Limanında Bir Hizmet Gemisi için Uygulama

Murat BAYRAKTAR - Dokuz Eylül Üniversitesi

C. Özlem BİLİR FİDAN - Dokuz Eylül Üniversitesi

A. Güldem CERİT - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/004

 

Uluslararası İntermodal Taşıma Ağında Optimal Rota Seçimi

Melis ÖZDEMİR - Dokuz Eylül Üniversitesi

Berker İNKAYA - Dokuz Eylül Üniversitesi

Bilge BİLGEN - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/005

 

Sanayi 4.0'ın Lojistik ve Limancılık Sektörüne Etkileri

Serdar ALNIPAK - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Güler BİLEN ALKAN - İskenderun Teknik Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/006

 

Veri Madenciliği, Büyük Veri Analizi ve RFID Teknolojisi Tabanlı Konteyner Limanları

Serdar ALNIPAK - İstanbul Gelişim Üniversitesi

Faruk ALKAN - İskenderun Teknik Üniversitesi

Gizem GÜNAY - İskenderun Teknik Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/007

 

A Value Chain Analysis of Seaport in The Context of Industry 4.0

Sedat BAŞTUG - Dokuz Eylül Üniversitesi

Gamze ARABELEN - Dokuz Eylül Üniversitesi

Ceren ALTUNTAŞ VURAL - Dokuz Eylül Üniversitesi

H. Hüseyin KESİKTAŞ - Dokuz Eylül Üniversitesi

D. Ali DEVECİ - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/008

 

Ordu İli Denizcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme

İsmet BALIK - Ordu Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/009

 

Türkiye'nin Lojistik Üs Olmasında Limanların Stratejik Yönetiminin Önemi: Samsun Limanı Örneği

Aziz MUSLU - Ordu Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/010

 

Konteyner Taşımacılığı için Yeni Bir Model Önerisi:

Köseköy Kuru Limanı

Murat SAKA - Piri Reis Üniversitesi

Oktay ÇETİN-Piri Reis Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/011

 

Artan Küresel Ticaretin Konteyner Limanı İşletmeciliğine Yansımaları

Aziz MUSLU - Ordu Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/012

 

Liman ve Gemi Kreynlerinin Gelişimi ile Seçimi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Haşan Bora USLUER - Galatasaray Üniversitesi

Murat YAPICI - Piri Reis Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/013

 

Avrupa Limanlarında Enerji Verimliliği Uygulamaları: Bir Doküman Analizi

Özgür TEZCAN - Dokuz Eylül Üniversitesi

Barış KULEYİN - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/014

 

Liman Sahasındaki Gemilerde Organik Rankine Çevriminin Yakıt Kazancı ve Egzoz Salımına Etkisi

Olgun KONUR - Dokuz Eylül Üniversitesi

Murat PAMIK - Dokuz Eylül Üniversitesi

C. Özgür ÇOLPAN - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/015

 

Türkiye ve Yakın Çevresindeki Limanların Karşılaştırmalı Analizi

Ersel Z. ORAL - MARGEN Danışmanlık

Melih PABUŞÇU - Dokuz Eylül Üniversitesi

Ecem SULTANSU - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/016

 

Deniz Taşımacılığında Siber Güvenliği Tehdit Eden Unsurlar ve Koruma Önlemleri Üzerine Bir Çalışma

Atalay KELEŞTEMUR - nProt Security

Birsen KOLDEMİR - İstanbul Üniversitesi

Murat YAPICI - Piri Reis Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/017

 

Liman Sahasında Meydana Gelen Gemi Kazalarının Konumsal Analizi: Ege Bölgesi için Bir Uygulama

Müge BÜBER - Dokuz Eylül Üniversitesi

Ali Cemal TÖZ- Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/018

 

Petrol Kirliliğinin Denizde Yayılımının Değerlendirilmesi: Aliağa Limanlar Bölgesi için Bir Uygulama

Ali Cemal TÖZ - Dokuz Eylül Üniversitesi

Burak KÖSEOĞLU - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/019

 

Sürdürülebilir Liman Kavramı ve Entegre Yönetim Sistemlerinin Limanlarda Uygulanması: Hopa Limanı Analizi

Veysel TATAR - Artvin Çoruh Üniversitesi

Meriç B. ÖZER - Park Denizcilik Genel Müdürü

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/020

 

Eko-Marina Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi

Bülent GÜREL - Dokuz Eylül Üniversitesi

Barış KULEYİN - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/021

 

 Assessment of Port Sustainability Indicators in The Sustainability Reporting Process

Nergis ÖZİSPA - Dokuz Eylül Üniversitesi

Gamze ARABELEN - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/022

 

Petrol/Kimyasal Tankerlerde Tehlikeli Yük Operasyonlarında Emniyet ve Risk Değerlendirmesine Yönelik Bir Çalışma

Cenk ŞAKAR - Dokuz Eylül Üniversitesi

Yusuf ZORBA - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.ulk2017.deu.edu.tr/023

 

 

Kongre Fotoğrafları

Kongre bitiminde eklenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim/Ulaşım

 Yrd. Doç. Dr. Gamze ARABELEN (Kongre Sekreteri)

e-posta : deuulk2017@gmail.com

Tel         : (0 232) 301 88 23

Cep       : (0 535) 256 6251

Faks      : (0 232) 301 88 48

Adres    : Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi, Buca 35160 İZMİR

 

 

 

 

Kongreye Destek Veren Kurumlar